Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Forfatter: Ketil Lea

Årsmøte med fest.

Vi gjentar sksessen fra i fjor og legger årsmøtet til en Fredag, nærmere bestemt 8 mars. Vi begynner klokken 19 i kafeen på Bergen Tekniske museum. Formell innkalling og saksliste vil komme etterhvert. Når årsmøtet er vel over serverervi pizza og det er bare å dra fram medbrakt drikke. Dette blir kjekt!

Julebord 2023

Bergen Amcar Club har gleden av å innvitere alle medlemmer med følge til Julebord i kafeen i Bergen Tekniske museum. Vi har satt dato til Lørdag 20 Januar. Dørene åpner 18 og vi spiser klokken 19. Det blir to runder med juletallerken og dessert. En drikke enhet til hver spanderer vi samt litt Cognac og BAileys. Drikke ellers tar man med selv. Vi har satt prisen til 350 kr pr person, resten spanderer klubben. Du er formeldt påmeldt når du har Vippset til 100858. Husk å skrive navn og hva det gjelder. Alle velkommen!

Referat fra Årsmøte 2023

Referat Årsmøte Bergen Amcar Club 2023

 Fredag 3. Mars 2023. Bergen Tekniske museum.

 30 personer tilstede. Dette var første gangen vi hadde Årsmøte en Fredag med påfølgende festligheter med god mat og drikke. Tilbakemeldingene var veldig gode og vi vil nok gjøre dette også i fremtiden. Det ble en trivelig kveld. De siste gikk rundt midnatt.

Sverre Lygre ble valgt til ordstyrer og Ketil Lea som referent

Innkallingen ble godkjent uten anmerkninger.

Sverre leste gjennom årsberetningen og den ble godkjent uten anmerkninger

Arne Falck la fram BACC sitt regnskap på en lettfattelig måte. Ingen vesentlige kommentarer. Klubben har god økonomi. Medlemsantallet er alltid ganske lavt på denne årstiden, men vi satser på det blir omtrent som før utover sesongen. Medlemstallet har ligget rundt 130 de siste år. Roy Njåstad har revidert regnskapet.

Innkommende sak: Bestemme dag for medlemsmøte. I fjor flyttet vi til siste Tirsdagen i måneden for å ikke kollidere med cruisenighten. Erfaringene var vel så som så… Vi besluttet å flytte tilbake til første Tirsdagen i måneden om vinteren. Sommer månedene, når vi har cruisenight den første Onsdagen i måneden dropper vi medlemsmøte. Det meste av det praktiske rundt klubbdriften blir jo løst digitalt i våre dager så fysiske styremøter er ikke like nødvendig som før uansett.

 Klubben er fortsatt åpen de aller fleste Fredagskvelder. Men folk kommer sjelden før 21-22…

 Valgkomiteen ,som har bestått av Torgeir Klokkarhaug og Knut Kjølen, har lett etter nye kandidater til styret. Ikke lett å finne dessverre… Men vi fikk nå satt sammen et styre også i år:

 • Sverre Lygre fortsetter som President. (ikke på valg)
 • Arve Austgulen blir ny Vise President
 • Ketil Lea ble gjenvalgt som sekretær
 • Arne Falck fortsetter som kasserer. (ikke på valg)
 • Vi fikk inn Linda Sivertsen Håland som styremedlem! Kjekt med nytt blod og kjekt med en dame i styret. Har bare vært et par av de tidligere…
 • Paal Lindstrøm og Jostein Knutsen kommer inn som varamedlemmer.
 • Roy Njåstad er klubbens revisor og medlemsansvarlige
 • Knut og Torgeir tar et år til i valgkomiteen.

Etter masse god pizza gikk vi i gang med diverse info.

 • Vi har deltatt på West Coast Nationals sammarbeidmøte i Haugesund i Februar. Tilbakemeldingene på WCN treffet vi laget sammen med Os, Askøy og Nordhordaland var gode. Det er ikke bestemt hvor WCN 2023 skal avholdes enda. I Odda venter de på at Lothepus campingen skal bli ferdig. Et alternativ fra Rosendal ble ansett som for dyrt.

Vi informerte om fjorårets Vårmønstring på Lagunene. Mye folk og biler tiltross for surt vær. Vi må muligens betale tilbake 50% av koronakompensasjonene vi fikk i 2020. Vi får se om vi anker Lottertilsynets avgjørelse. Følgende meldte seg for å hjelpe til med kommende arrangement: Linda og Steinar, Sverre og Liv, Paal, Roy, Arve og Sverre. Vi må kansje leie inn lastebil med lift for å få utført arbeidsoppgaven vår med gjerder og sperrematriell.

 Vi kan stille med et par biler i 17.Mai prosesjonen dagen før for å markedsføre mønstringen. Skrik ut hvis du har lyst.

 Vi informerte om Bergen Tekniske museum og fremtiden der. Det er en del grupper som vil ha både bilfritt Møllenpris og lokalene våre til det de mener er mer nyttig formål. Forhåpetligvis vil det ikke skje noe på mange år enda. Vår klubb vil få ansvar for å holde åpen der nede 4 ganger  i år. Datoer vil bli annonsert når de er helt spikret , men det ser ut til å bli 19 og 20 August og antagelig slutten av sept eller Okt. Oppfordrer medlemmer til å ta med finbilen og komme ned når vi holder åpent.

 Vi bestemte oss for å kjøre 1.Mai treff  med autoslalom også i år. Foreslår gratis inngang. Og at vi går aktivt ut å innviterer for eksempel Gatebilklubbene til å delta.

Det blir Cruisenight på Festplassen: 3.Mai, 4. Juli, 2.August og 6 September

Første Onsdagen i Juni er festplassen opptatt så vi satser på grilling på Bergen Tekniske museum istedenfor.

 Lørdag 1Juli arrangerest det for første gang Ladys Crusing. Fremøte på Fanafjellet  og avsluttes i Askøy amcar sinelokaler. Utstilling på Festplassen før det. Linda Håland er primus motor.

Helgen 17-18 Juni går den sedvanlige «Sverreturen» av stabelen. Vi holder oss i Hardanger i år. Mer detaljer kommer. Fortsatt mulig å melde seg på.

 Bergen Street Legal Team regner med å kjøre på Eikås 6 og 7 Mai og et dobbeltløp på høsten.

 Vi ser fram til en aktiv og trivelig sesong!

MVH

Styret Bergen Amcar Club

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte i Bergen Amcar Club 2023

Vi har gleden av å invitere alle medlemmer og interesserte til årsmøte i Bergen Amcar Club Fredag
3.Mars klokken 18.45. PS, bare medlemmer med gyldig medlemskap har stemmerett.
Møtet vil foregå i kafeen til Bergen Tekniske Museum i Thor Møhlens gate 23.
Saksliste:
-Valg av møteleder og referent.
-Godkjenning av innkallingen.
-Fremlegging av årsberetning.-Fremlegging og godkjenning av regnskapet til BACC. Revisorrapport
-Innkomne forslag:

Flytte medlemsmøter tilbake til 1. tirsdag igjen slik vi hadde de før.

Valg

Årsmøte formeldt slutt.


Etter årsmøtet som denne gang er en fredag tar vi igjen litt av det tapte julebordet vi ikke hadde i fjor,
og spandere på oss litt mat (Pizza) og cola. Drikke ellers må medbringes sjøl. 😉 Dette kan bli gøy!
Dette er første gangen vi kombinerer årsmøte med årsfest!

Ellers så vil det bli litt info om sesongen 2023:

-Skal vi ha treffet med Autoslalom på Eikås?
-Cruisenight. Vi har fått klarsignal fra kommunene på de fleste av datoene vi har søkt om.
-Det blir og litt info fra Motorklubbene i Bergen. (Vårmønstringen) Vi må få leget en lsiet over frivillige
både til klubbstanden vår og til opprigging av gjerder, skilt etc.
-Info om museet/lokalene våre. Museet planlegger å holde åpent 37 helger i år. Vi vil få ansvar for flere
av dem.

-Info fra West Coast Nationals møtet i Haugesund.

Har du saker / tema som ønskes tatt opp på årsmøtet. så må det være oss i hende senest 16. februar.
Du ønskes velkommen!

Sverre Lygre
President

Referat fra medlemsmøte BACC 1. Mars

 • Bergen Tekniske Museum 1. Mars 2022
 • 17 medlemmer var tilstede
 • Roar Thommasen var møteleder, Ketil Lea referent
 • Innkallingen ble godkjent uten anmerkninger
 • Roar leste opp årsberetningen og det var ingen anmerkninger til den.
 • Roy Njåstad gikk gjennom regnskap og revisorberetningen for BACC. Ingen nevneverdige kommentarer
 • Vi orienterte om Bergen Street Legal team. De ble løsrevet fra moderklubbene på vårt ekstraordinære årsmøte i fjor. De har som avtalt overført 1/3 del av pengene de hadde på konto ved dannelsen av Street legal teamet til hver av moderklubbene.
 • Vi orienterte om Vårmønstringen. Den er planlagt 26. Mai i år! Blir kjekt. Vi er invitert til å stille med biler i 17 Mai hovedprosesjonen. MKIB søkte Corona kompensasjon for det avlyste arrangementet i fjor og vi fikk utbetalt et bra beløp, om enn lavere enn året før. Disse pengene er ikke formelt fordelt blant arrangørklubbene og viser ikke i regnskapet fro BACC som ble presentert på Årsmøtet.
 • Arve Austgulen fortalte nytt om lokalene våre og museet. Har vært mye folk og bra aktivitet på de åpne dagene. Vi skal ha ansvaret for flere i år. Ellers er hele museet under press fra grupper som ønsker hele Møhlenpris bilfritt og som kunne tenkt seg museets område og bygninger til de de mener er mer allmennyttige formål. Vi håper dette er langt fram i tid. Det har ikke vært snakk om å øke husleien for Bergen Amcar Club.
 • Vi gikk på valget og klarte å stille et fulltallig styre med stort sett erfarne folk.

-Sverre Lygre ble valgt inn som President

-Svein Rasmussen var ikke på valg og fortsetter som nestformann

-Arne Falck ble valgt inn som ny kasserer.

-Sekretær var ikke på valg og Ketil Lea fortsetter

-Vår tidligere Kasserer (og æresmedlem) Arve Austgulen ble valgt inn som Styremedlem.

-Alf Osvold og tidligere president Roar Thomassen ble valgt inn som vararepresentanter

-Roy Njåstad går ut av styret og går inn som klubbens revisor. Han fortsetter inntil videre som medlemsansvarlig også

-Torgeir Klokkarhaug og Knut Kjølen ble valgt inn som valgkomite.

 -Vi diskuterte innkommende sak:   -Å flytte medlemsmøtet vekk fra 1. Tirsdagen i måneden slik at vi ikke får møte og crusenight to dager etter hverandre. Vi besluttet enstemmig å flytte til den SISTE tirsdagen i måneden. Vi glemte å avgjøre om det betyr at neste medlemsmøte er allerede om 4 uker eller om 8.Antagelig går vi for 4 uker dvs 29. Mars.

 Vi koste oss med Pizza og god drikke før vi fortsatte med punkt 6 på agendaen og litt diverse info.

 • Vi håper koronateltet blir fjernet fra Festplassen slik at vi kan ha noen crusenighter der. Ellers blir museet basen vår.
 • Amcartreff med autoslalom blir i år en uke tidligere enn vanlig pga NM løp på Eikås og datoen blir Søndag 24 April i år.
 • Bergen Street legal team skal nok ha to dobbeltløp også i år, planlagte datoer er 21-22 Mai og 27-28 Aug. Det skal også være løp på Husnes 18-19 Juni.
 • Vi skal som sagt arrangere Vårmønstring på Lagunen sammen med de andre  i Motorklubbene i Bergen. Kristi himmelfartsdag 26 Mai er datoen denne gang. Portene åpner 10. Vi har satt av en pott til å dekke kostnader/innvitere langveisfra deltagere med veldig spesielle biler. Vi vil også selge rimelige firmastands. Kom gjerne med tips til styret. Og kunne du tenkt deg å kjørt hovedprosesjonen på 17 Mai? Ta kontakt!
 • 18-19 Juni går det tradisjonelle helgeturen vår av stabelen. Her er fortsatt noen få plasser ledig. Vi kjøre den fantastiske veien fra Tyin og ned til Årdal før vi ender opp på Johannes Einemo sitt flotte  Lærdalsøren hotell. Her blir det overnatting med god mat å drikke… Søndagen kjører vi over Lærdalsfjellet og Stegastein og hjem igjen. Påmelding og info hos Sverre Tlf 99037946
 • Vi har ikke lagt planer for 4. Juli enda, kunne kansje vært kjekt å cruiset sammen med Os klubben hvis det er praktisk mulig.
 • Vi har ikke lagt konkrete planer for Nasjonal Motordag.
 • Fjordsteam er et svært og veldig kjekt arrangement som arrangeres i Bergen 4-7 august. Den ene dagen er det planlagt en stor veteranbil kortesje som vi er velkommen til å delta på.
 • Helgen 17-19 September blir det for første gang på 17 år arrangert West Coast Nationals her i Bergen. 38 år siden det første West Coast treffet ble avholdt nettopp her i byn.

Dette blir et sammarbeid mellom oss, Askøy, Os og Nordhordaland Amcar club. Det er allerede mulig å melde seg på. Vi gleder oss.

-Bergen Amcar club vil delta på West Coast sammarbeidsmøtet i Haugesund i Mars og vi vil delta på Amcar sitt klubbforum på østlandet i April.

        –   Vi minnet om at kafeen i klubben er åpen hver fredag fra ca 2200.

        –   Vi informerte litt om andre treff rundt omkring i Norge og Sverige.

             Bla skal tre biler fra Bergen delta i Street Week i Sverige i sommer!

             Knalltøfft arrangement  som det er verdt å få med seg…

 • Vi har pr i dag 154 betalende medlemmer. Dessverre har 3 av medlemmene våre gått bort i år. Vi diskuterte litt om vi skulle ha faste rutiner for oppmerksomhet, men kom fram til at vi ser det litt an etter  hvor aktivt og hvor lenge de har vært medlem. Ofte har jo også familien ønsker slik som med vår tidligere president Helge Martiniussens bortgang hvor familien ønsket en gave til kreftforeningen, noe vi innfridde. Vi lyser fred over minet til Helge Olsnes, Atle «jabben» Grimstad og Helge Martinussen.

Årsmøtet ble hevet ca klokken 2100.

Vi sees i en endelig Koronafri sesong!!!

Hilsen styret BACC.

Ekstraordinært Årsmøte 22. Juni 2021

Da har Bergen Amcar Club hatt sitt ekstraordinære årsmøte. På agendaen var Street Legal Teamets ønske om å bli løsrevet/fristillt fra moderklubbene. Det er jo gode argumenter både for og mot. Resultatet ble en nesten enstemmig ja til løsrivelse… Os amcar Club har hatt sitt årsmøte for en stund siden og også der ble det ja. Amcar Nordhordaland Hadde årsmøte samtidig som vi hadde og de stemte nei. Men 2/3 flertall holder jo så dermed kan vi ønske Street Legal gjengen lykke til som fristillte. Det viktigste er jo at noen vil arrangere. Satser på mange fine løp også i framtiden… Ellers informerte vi om at Motorklubbene håper å holde vår «vår»mønstring på Lagunen i September. Det planlegges også et helt nytt, spennende arr angement på Eikås motorsenter 12. August. Meningen da er at ungdommer (også de uten sertifikat så lenge de har kompetansebevis) kan få prøve forskjellige veteranbiler på banen. Det burde kunne bli en suksess.