Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte i Bergen Amcar Club 2023

Vi har gleden av å invitere alle medlemmer og interesserte til årsmøte i Bergen Amcar Club Fredag
3.Mars klokken 18.45. PS, bare medlemmer med gyldig medlemskap har stemmerett.
Møtet vil foregå i kafeen til Bergen Tekniske Museum i Thor Møhlens gate 23.
Saksliste:
-Valg av møteleder og referent.
-Godkjenning av innkallingen.
-Fremlegging av årsberetning.-Fremlegging og godkjenning av regnskapet til BACC. Revisorrapport
-Innkomne forslag:

Flytte medlemsmøter tilbake til 1. tirsdag igjen slik vi hadde de før.

Valg

Årsmøte formeldt slutt.


Etter årsmøtet som denne gang er en fredag tar vi igjen litt av det tapte julebordet vi ikke hadde i fjor,
og spandere på oss litt mat (Pizza) og cola. Drikke ellers må medbringes sjøl. 😉 Dette kan bli gøy!
Dette er første gangen vi kombinerer årsmøte med årsfest!

Ellers så vil det bli litt info om sesongen 2023:

-Skal vi ha treffet med Autoslalom på Eikås?
-Cruisenight. Vi har fått klarsignal fra kommunene på de fleste av datoene vi har søkt om.
-Det blir og litt info fra Motorklubbene i Bergen. (Vårmønstringen) Vi må få leget en lsiet over frivillige
både til klubbstanden vår og til opprigging av gjerder, skilt etc.
-Info om museet/lokalene våre. Museet planlegger å holde åpent 37 helger i år. Vi vil få ansvar for flere
av dem.

-Info fra West Coast Nationals møtet i Haugesund.

Har du saker / tema som ønskes tatt opp på årsmøtet. så må det være oss i hende senest 16. februar.
Du ønskes velkommen!

Sverre Lygre
President