Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Referat fra medlemsmøte BACC 1. Mars

 • Bergen Tekniske Museum 1. Mars 2022
 • 17 medlemmer var tilstede
 • Roar Thommasen var møteleder, Ketil Lea referent
 • Innkallingen ble godkjent uten anmerkninger
 • Roar leste opp årsberetningen og det var ingen anmerkninger til den.
 • Roy Njåstad gikk gjennom regnskap og revisorberetningen for BACC. Ingen nevneverdige kommentarer
 • Vi orienterte om Bergen Street Legal team. De ble løsrevet fra moderklubbene på vårt ekstraordinære årsmøte i fjor. De har som avtalt overført 1/3 del av pengene de hadde på konto ved dannelsen av Street legal teamet til hver av moderklubbene.
 • Vi orienterte om Vårmønstringen. Den er planlagt 26. Mai i år! Blir kjekt. Vi er invitert til å stille med biler i 17 Mai hovedprosesjonen. MKIB søkte Corona kompensasjon for det avlyste arrangementet i fjor og vi fikk utbetalt et bra beløp, om enn lavere enn året før. Disse pengene er ikke formelt fordelt blant arrangørklubbene og viser ikke i regnskapet fro BACC som ble presentert på Årsmøtet.
 • Arve Austgulen fortalte nytt om lokalene våre og museet. Har vært mye folk og bra aktivitet på de åpne dagene. Vi skal ha ansvaret for flere i år. Ellers er hele museet under press fra grupper som ønsker hele Møhlenpris bilfritt og som kunne tenkt seg museets område og bygninger til de de mener er mer allmennyttige formål. Vi håper dette er langt fram i tid. Det har ikke vært snakk om å øke husleien for Bergen Amcar Club.
 • Vi gikk på valget og klarte å stille et fulltallig styre med stort sett erfarne folk.

-Sverre Lygre ble valgt inn som President

-Svein Rasmussen var ikke på valg og fortsetter som nestformann

-Arne Falck ble valgt inn som ny kasserer.

-Sekretær var ikke på valg og Ketil Lea fortsetter

-Vår tidligere Kasserer (og æresmedlem) Arve Austgulen ble valgt inn som Styremedlem.

-Alf Osvold og tidligere president Roar Thomassen ble valgt inn som vararepresentanter

-Roy Njåstad går ut av styret og går inn som klubbens revisor. Han fortsetter inntil videre som medlemsansvarlig også

-Torgeir Klokkarhaug og Knut Kjølen ble valgt inn som valgkomite.

 -Vi diskuterte innkommende sak:   -Å flytte medlemsmøtet vekk fra 1. Tirsdagen i måneden slik at vi ikke får møte og crusenight to dager etter hverandre. Vi besluttet enstemmig å flytte til den SISTE tirsdagen i måneden. Vi glemte å avgjøre om det betyr at neste medlemsmøte er allerede om 4 uker eller om 8.Antagelig går vi for 4 uker dvs 29. Mars.

 Vi koste oss med Pizza og god drikke før vi fortsatte med punkt 6 på agendaen og litt diverse info.

 • Vi håper koronateltet blir fjernet fra Festplassen slik at vi kan ha noen crusenighter der. Ellers blir museet basen vår.
 • Amcartreff med autoslalom blir i år en uke tidligere enn vanlig pga NM løp på Eikås og datoen blir Søndag 24 April i år.
 • Bergen Street legal team skal nok ha to dobbeltløp også i år, planlagte datoer er 21-22 Mai og 27-28 Aug. Det skal også være løp på Husnes 18-19 Juni.
 • Vi skal som sagt arrangere Vårmønstring på Lagunen sammen med de andre  i Motorklubbene i Bergen. Kristi himmelfartsdag 26 Mai er datoen denne gang. Portene åpner 10. Vi har satt av en pott til å dekke kostnader/innvitere langveisfra deltagere med veldig spesielle biler. Vi vil også selge rimelige firmastands. Kom gjerne med tips til styret. Og kunne du tenkt deg å kjørt hovedprosesjonen på 17 Mai? Ta kontakt!
 • 18-19 Juni går det tradisjonelle helgeturen vår av stabelen. Her er fortsatt noen få plasser ledig. Vi kjøre den fantastiske veien fra Tyin og ned til Årdal før vi ender opp på Johannes Einemo sitt flotte  Lærdalsøren hotell. Her blir det overnatting med god mat å drikke… Søndagen kjører vi over Lærdalsfjellet og Stegastein og hjem igjen. Påmelding og info hos Sverre Tlf 99037946
 • Vi har ikke lagt planer for 4. Juli enda, kunne kansje vært kjekt å cruiset sammen med Os klubben hvis det er praktisk mulig.
 • Vi har ikke lagt konkrete planer for Nasjonal Motordag.
 • Fjordsteam er et svært og veldig kjekt arrangement som arrangeres i Bergen 4-7 august. Den ene dagen er det planlagt en stor veteranbil kortesje som vi er velkommen til å delta på.
 • Helgen 17-19 September blir det for første gang på 17 år arrangert West Coast Nationals her i Bergen. 38 år siden det første West Coast treffet ble avholdt nettopp her i byn.

Dette blir et sammarbeid mellom oss, Askøy, Os og Nordhordaland Amcar club. Det er allerede mulig å melde seg på. Vi gleder oss.

-Bergen Amcar club vil delta på West Coast sammarbeidsmøtet i Haugesund i Mars og vi vil delta på Amcar sitt klubbforum på østlandet i April.

        –   Vi minnet om at kafeen i klubben er åpen hver fredag fra ca 2200.

        –   Vi informerte litt om andre treff rundt omkring i Norge og Sverige.

             Bla skal tre biler fra Bergen delta i Street Week i Sverige i sommer!

             Knalltøfft arrangement  som det er verdt å få med seg…

 • Vi har pr i dag 154 betalende medlemmer. Dessverre har 3 av medlemmene våre gått bort i år. Vi diskuterte litt om vi skulle ha faste rutiner for oppmerksomhet, men kom fram til at vi ser det litt an etter  hvor aktivt og hvor lenge de har vært medlem. Ofte har jo også familien ønsker slik som med vår tidligere president Helge Martiniussens bortgang hvor familien ønsket en gave til kreftforeningen, noe vi innfridde. Vi lyser fred over minet til Helge Olsnes, Atle «jabben» Grimstad og Helge Martinussen.

Årsmøtet ble hevet ca klokken 2100.

Vi sees i en endelig Koronafri sesong!!!

Hilsen styret BACC.