Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Bergen AmCar Club i flere år hatt tilhold på Bergens Tekniske Museum. Ved siden av den gamle Trikkehallen på Möhlenpris disponerer klubben egne møtelokaler samt ivaretar en fast utstilling av biler i museumshallen. Klubblokalet er restaurert og flott innredet. Det holder en høy standard med alle bekvemmeligheter. Trikkehallen Café blir også benyttet ved årsmøter og andre anledninger. Noen ganger blir også utearealet benyttet til arrangementer.

BACC er fast representert i museets styre. Vi deltar også i selve museumsarbeidet og med museets egen utstilling av gjenstander og utstyr.

Klubben har også som mål å engasjere medlemmer i dugnadsarbeid og til arbeid i grupper med spesielle oppgaver. Det sosiale miljøet vil ha høy prioritet.
Klubbrommet må ivaretas og fungere til både møtevirksomhet og sosiale sammenkomster.
Kafeen trenger betjening ved arrangementer ute og inne. Salg av brus, kaffe o.a. samt steking av vafler hører med når museet er åpent for publikum.
Klubbens egen utstilling skal være «levende» og ikke en statisk stand som samler støv. Dermed blir det byttet på biler og dekorering med jevne mellomrom. Det er opp til oss å finne gode og fantasifulle presentasjoner.
Noen ganger i året er BACC ansvarlig for å holde åpent for publikum. Vi annonserer dette offentlig, selger billetter, tar vakthold og gir informasjon. Denne dagen kan vi også finne på noe ekstra som visning av filmer, spille levende musikk, lage kostymeshow, swap meet, mekking, foredrag, start av motor osv.
Museet har mye fint utstyr som må ivaretas. Det spenner alt fra lokomotiv på 47 tonn til dreiebenker, utstyr fra kommune og veivesen, driftsmotorer, trikker og mye annet spennende. Det finnes et fungerende trykkeri basert på gammelt maskineri, en smie og ikke minst et eget trikkeverksted.

Museets formål er å presentere gjenstander og utstyr som viser teknisk utvikling med vekt på transportvirksomhet her vest. Dette skal registreres og dokumenteres samt bevares for fremtidige generasjoner.

Bergen Tekniske Museum har potensialet til å bli det best besøkte museet i byen!

Se også websiden til BTM: www.bergenstekniskemuseum.no

BACC hadde vakten den 14.mai.

Keep The Big Wheels Rolling!