Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Årsmøte med fest.

Vi gjentar sksessen fra i fjor og legger årsmøtet til en Fredag, nærmere bestemt 8 mars. Vi begynner klokken 19 i kafeen på Bergen Tekniske museum. Formell innkalling og saksliste vil komme etterhvert. Når årsmøtet er vel over serverervi pizza og det er bare å dra fram medbrakt drikke. Dette blir kjekt!