Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Årsberetning 2019

Årsberetning Bergen AmCar Club 2019

 

Det har vore eit aktivt år med turar, treff, cruisenights og grilling.

Medlemsmøtene har vore i lokala våre på Møhlenpris i Bergen Tekniske Museum.

Styremøter har vært avholdt samtidig som medlemsmøta, samt har vi hatt mailstyremøte.

Sesongen starta med Westcoast samarbeidet i Haugesund. Der vart terminlista endelig satt.

 

I forkant av Vårmønstringen var det fleire møter med Motorklubbane i Bergen (MKIB)

I år var vi tilbake på Lagunen, dette ble tatt godt imot, av både utstillere og publikum.

Litt utfordringer var det med å fordele utstillings områder, sia Lagunen er bygd ut.

Men det ble iallfall eit lite overskudd etter noen år uten inntekter på dette arrangementet

 

  1. april var det vårcruising ut til Kielstraumen. Der åt me lunch, før turen gjekk rundt Radøy heim igjen.
  2. mai var det treff med autoslalom på Eikås. Tross litt dårlig vær var det bra med deltakere og publikum. Peoples choice bilbedømming ble gjennomført denne gang og.

Overnattingsturen den 14.-16. juni gjekk i år til Kalvåg. På vegen opp kjørte vi innom Florø, der åt me lunch. I Kalvåg kunne vi fiske, trekke krabbeteiner eller være med på guidet tur rundt i Kalvåg. Og sjølvsagt middag med det berømte havets festbord.

  1. onsdag i måneden var det cruisenights på Festpalssen. Det var jamt over bra med folk og biler.
  2. onsdag i måneden var det crusienights med grilling i lokala våre på Bergen Tekniske Museum. Der var det veldig varierende kor mange som kom.
  3. juli hadde vi treff på Festplassen.

Julebord for medlemmene avslutta sesongen 2019. Det ble avholdt i kafeen i lokala til Bergen Tekniske Museum.

Men er blitt stadig tyngre å få til disse arrangementene me har tradisjon for å ha. Engasjementet til medlemmene er heller labert, dette og at det er veldig mye andre arrangement rundt oss har gjort til at me sliter med å få folk inn i posisjoner i styret. Og ellers noen til å bidra ved arrangement.

Klubben har fremdeles god økonomi, noe som er en nødvendighet for å kunne gjennomføre arrangement.

 

Styret har bestått av:

President:            Martine Fredriksen

vise president:         Øystein Johnsen

Kasserer:             Arve Austgulen

Sekretær:             Erling Markeng

Styremedlem:         Svein Rasmussen

Vara medlem:         Sverre Lygre

Vara medlem:         Erik Joys

 

Medlemstallet er per d.d. 167

 

President

Martine Fredriksen