Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

drags

Street Legal September 2017

Street Legalpå Eikås motorsenter 2. og 3. September 2017.
Her er utfyllende info:

INNBYDELSE OG TILLEGGSREGLER FOR STREET LEGAL
Tilleggsreglene er utarbeidet i samsvar § 619 i Nasjonale Sportsreglement (NSR)

ARRANGØR : Bergen Amcar Club tilsluttet Norges
Bilsportsforbund (medl. 00.433) i samarbeid med 
Nordhordaland AmCar Club og Os Amcar Club
ARR. LISENS: ARSL 17.
STED OG DATO: Eikås Motorsenter, lørdag 2 og søndag 3 september 2017.

SPORTSKOMITÉ: Sverre Lygre Løpsleder 990 37 946
Sigrid Flaterås Starter 91862943
Paal Lindstrøm Teknisk leder 988 19 618 lørdag
Rolf Andre Minde Teknisk leder 90790329 søndag
LØPSTYPE: Løpet er åpent for alle ordinært registrerte biler med norske skilter. Løpet er også åpent for Junior Dragsters i klasse J/S og J/M med gyldig vognlisens.
Løpet arrangeres i henhold til NSR, reglement for STREET LEGAL samt reglement for Junior Dragracing reglement og disse tilleggsregler. Deep stage er ok på våre løp.
Konkurransen arrangeres i samsvar med NSR og ISR
LØPETS NAVN AmCar Street Legal West Coast Cup
KLASSER: Det konkurreres i klassene Bad Boys (ET 7.7/Pro-start), Street (ET 8.7/Pro-start) og Bracket (ET. 7.7/Dial-in), Handicap start) for gateregistrerte biler. I tillegg konkurreres det
i Junior Dragracing i klassene J/S og J/M 
KONKURRANSE: Konkurransen foregår over 201 meter. Hvis det er vått på banen, så blir det kjørt 170 meter. 
Tider for vått føre: Bad boys og Bracket. 7.1. Mellom 7.1 og 7 blir tider strøket. Under 7, da blir det disk. Street: 8.0. Mellom 8 og 7.9 blir det strøket. Under 7.9 blir det disk.
Det kjøres min. 2 kvalifiseringsrunder i hver klasse. Eliminering kjøres med Sportsman stige, enten som 8, 16 eller 32 bilers stige. Dersom det er bare 2 kvalifiserte i en klasse, kjøres det mathrace med beste gjennom 3 heat som vinner. For klassene Bad boys og Street avgjøres plassering i stiger etter tid under kvalifisering. For Bracket og Junior Dragsters skjer plassering etter reaksjonstid. Arrangør kan utelate deltakere med dårligst plassering dersom hensyn til størrelse på stige og
gjennomføring av arrangementet tilsier dette. 
Blir det flere deltakere enn 50, så kan vi stoppe påmelding.
KRAV TIL DELT: Deltakere må ha gyldig førerkort kl. B og lisenser i henhold til
gjeldende reglement. Det kan løses engangslisens. (kr.300.-) 
Godkjent hjelm i henhold til NSR §304 pkt.1 er påbudt. Også E22 hjelm er godkjent. 

Samt heldekkende klær (min. jakke/bukse
av bomull, ikke polyester eller annet kunststoff). 
Kun 1 fører pr bil, unntak 
kun med tillatelse fra NBF.
Vognkortet må også stemme med bileier. Hvis ikke, må det 
følge med en fullmakt fra bilens eier. Nå er det lov å ta med 
passasjer. 
Krav til passasjer er det samme som fører, unntatt førerkort. 
Passasjer må være minimum 150 cm høy eller 16 år. 
Det er samme krav til passasjer med tanke på anti-doping.
Belte må passe passasjer. Samme hjelm og klær som fører.
Koster 300 kroner og bil merkes med en P. 
Og pro kamera er lov hvis det er skrudd fast innvendig eller 
sugekopper utvendig.

PÅMELDINGSFRIST: Før teknisk er ferdig kl 13.

PÅMELDINGSADRESSE: Løpsdag, Eikås Motorsenter i sekreteriat

Forhåndspåmelding:
BACC 
Postboks 2381, Solheimsviken
5824 Bergen
PÅMELDINGSGEBYR Påmelding kr. 200 og lisens kr.300, det blir 500 kroner.
Betales i sekreteriat løpsdag før teknisk kontroll /førermøte
LØPSLEDER Sverre Lygre 
INNSJEKK/SEKRETERIAT: Marianne Breistein 
TEKNISK KONTROLLANT: Paal Lindstrøm og Rolf Andre Minde
STARTER: Sigrid Flaterås 
SIKKERHETS/ Vaktsjef Arve Austgulen
Depotsjef /Miljøansvarlig Martine Fredriksen
SPEAKER: Roy Njåstad
TIDTAKING: Elektronisk tidtaking med starttre 
Ansv. Nordhordaland AmCar Club
JURYFORMANN: Sonja Blom Hagen, NBF
JURYMEDLEM: Geir Hjertholm, Os amcar club
JURYMEDLEM: Martine Fredriksen, Os amcar club

AMBULANSE: Røde Kors

BRANN: Andre Kvalheim og Robin Fonn 

REDNING: Militær

TIDSPLAN: Lørdag og søndag 
Innsjekk fra kl. 10.00 – 12.30 
Teknisk kontroll kl. 10.00 – 13.00 
Jurymøte kl 11.00 
Obligatorisk førermøte kl 13.15 
Start kl 13.45 vi kjører kval til ca 16.00
Eliminering starter ca kl 16.15 til 16.30 
Slutt ca. kl 18.00 
PROTESTER: Eventuelt protester, vedlagt gebyr kr. 1000.- leveres
skriftlig til løpsleder, senest 30 min. etter at resultatlisten er offentliggjort. Øvrige frister og
prosedyre i henhold til NSR. Kap.10
Faktadommer er starter og tidtaker.
PREMIERING: Vinner og runner-up i hver klasse blir premiert. 
Raskeste jente og mest uheldige, får en extra premie. 

Det tillates kun gangfart i depot. Overtredelse kan bli straffet med bortvisning.
Ingen deltagere kjører ut fra området under stevnet uten løpsleders tillatelse.
Det er forbudt å nyte alkohol under stevnet. Dette gjelder også mekanikere og annet hjelpemannskap. Overtredelse vil medføre bortvisning fra området umiddelbart. 

For fullstendig reglement henvises til www.bilsport.no/reglement og / eller Bilsportboken 2016 med tillegg i Dragraceboken 2016.
Reglement for Street Legal følger vedlagt.

VELKOMMEN 
Reglement for Street Legal 
§ 619 
I tillegg til det som er beskrevet for gruppen i de øvrige reglementene gjelder følgende: 

1. Definisjon 
Street Legal er en form for dragrace som kan arrangeres på avstengte gater, veier eller baner over en distanse på 1/8 mile, med ET ikke raskere enn 7.7 sek. Vått føre 7.1 Bad boy og Bracket.
Biler som oppnår ET mellom 7.7 og 7.6,( vått 7.1 og 7), under kvalifisering får sine tider strøket, og ved kjøring raskere enn 7.6,(vått 7.0) (absolutt breakout) blir føreren umiddelbart nektet videre deltakelse. 
Under eliminering med tider under 7.7(vått 7.1) vil det gi breakout.
I Street er det 8.70 (vått 8.1) og 8.0 , (vått 7.0) er det break out og 7.8 absolutt breakout, (vått 6.8)

2. Bane 
Banelengden er 201 meter på godt dekke av asfalt eller betong med minimum 127 meters bremsestrekning. 
Min. banebredde er 7 m. 
Publikum skal plasseres min. 15 m til siden for banen ved start, maks. 70 m nedover banen, da med en avstand til banen på 30 m. 
På baner med godkjent rail, kan publikum plasseres minimum 10 meter til side for banen ved start, til maks 75% banelengde, da med en baneavstand på minimum 20 meter. 
Skisse av banen skal sendes NBF sammen med søknad om arrangementet.
Ved evt. avvik i mål, må banen besiktiges før godkjenning av NBF. 

3. Krav til deltakere 
Deltakere må ha gyldig førerkort kl. B, og lisenser i henhold til gjeldende reglement. 
Det kan løses engangslisens. Godkjent hjelm i henhold til NSR § 304, pkt. 1 og E22 er påbudt, samt heldekkende klær. 

4. Organisasjon 
Løpet avvikles enten som et ET-stevne med dial-in, eller som heads-up og fast indeks. Dette eller andre alternativer fastsettes av løpets tilleggsregler. 
Ved bruk av dial-in deles deltagerne inn i to klasser, 7.70-8.70 og saktere.

5. Tidtaking 
Fritt. Elektronisk tidtaking med starttre anbefales. 

6. Førstehjelpstjeneste 
Sanitet/hjelpekorps skal være tilstede. Bil for skadetransport skal finnes. 

7. Redning / brann 
Ved nedre halvdel av banen skal det være en brannbil med tre personer, utstyrt som følger: 
Min. 2 stk. 12 kg brannslukkere, brekkjern og kniv for åpning av bil og eventuelt kapping av belter. 
Ved start skal det være min. 2 mann med 2 stk. 5 kg brannslukkere. 
Et 25 kg aktivt brannslukningsagregat (pulver, kullsyre, lightwater) bør være tilgjengelig. 
Redningsmannskapene skal være kledd i brannhemmende dresser, hansker, balaklava, hjelm og støvler. 
Bergningsbil for fjerning av havarerte biler bør ha løftemulighet. 
Det er ønskelig med følgende ekstrautstyr: Krok med kjede, klippeutstyr, spade, øks, spett og boltesaks. 
Saneringsmiddel med nødvendig verktøy bør finnes. 

8. Teknisk kontroll 
Samtlige deltakerbiler skal før start ha gjennomført teknisk kontroll. 
Ansvarlig for teknisk kontroll skal være autorisert hos NBF. 

9. Førermøte 
Førermøte skal gjennomføres. Løpsleder er ansvarlig for å gi nødvendig informasjon til nye førere i samarbeide med jury. 

10. Arrangør / funksjonærer 
Arrangørtillatelse utstedes etter søknad til NBF. NBFs søknadsskjema skal benyttes. Kun klubber tilsluttet NBF kan søke. Alle søknader på ikke permanente baner skal inneholde en oppdatert baneskisse. 
Det kreves autorisert, starter, løpsleder og teknisk kontrollant. I tillegg oppnevner NBF juryleder. Ytterligere to jurymedlemmer skal oppnevnes. Disse oppnevnes av arrangøren, og skal ha god kjennskap til dragrace og inneha en funksjonærlisens. 
Ingen funksjonær med funksjon under stevnet kan gå inn som deltaker. 

10.1 Tidsfrister og avgift for anmeldelse av løp. 
Tidsfrister og avgift for anmeldelse av nasjonale konkurranser se NSR § 109. 
Oppsetting av nasjonal terminliste se NSR § 110. 
Etteranmeldelse av nasjonale konkurranser se NSR § 111. 
Endring av fastsatt dato for en konkurranse se NSR § 112. 
Internasjonale konkurranser se NSR § 114. 
Avlysning av løp se NSR § 115. 

11. Tilleggsregler 
Det skal utarbeides tilleggsregler i god tid før arrangementet finner sted. 

12. Tillatelser 
I tillegg til NBFs arrangørlisens, skal det foreligge skriftlig tillatelse fra politi og grunneier. Søknadsfrister iht. NSR. 
Det gis ikke anledning til oppvisningskjøring ved Street Legal arrangement. ET-klasser KAN i enkelte tilfeller tillates etter egen søknad til NBFs Dragraceseksjon. Se § 621. 

Teknisk reglement for Street Legal 
§ 620 
1. Bil 
Bilen skal være ordinært registrert .
Kjennemerker skal være påmontert gjennom hele konkurransen. Biler med prøveskilt og sorte skilter er forbudt. 

2. Eksosanlegg 
Bilen skal ha eksosanlegg godkjent iht. vegtrafikkloven. 
Maks 100 dB. 

3. Dekk 
Kun dekk som oppfyller ECE/EEC eller DOT normene tillates brukt i klassen. Dette skal være tydelig merket på dekket fra produsent. Dekkene skal ha tilfredsstillende lufttrykk for å sikre stabilitet i kjøretøyet. Krav til mønsterdybde iht. vegtrafikkloven. 

4. Felger 
Alle hjulbolter skal ha full mutter. På bakhjul med koppmutter skal bolten stikke ut av felgen i en lengde som tilsvarer boltens diameter. Se generelle tekniske bestemmelser. Hjulkapsler skal være fjernet. 

5. Rør og slanger 
Alle drivstoff-, automatkasse-, brems- og servostyringsslanger må være godt festet og uten lekkasje. 

6. Radiator 
Overflodstank for radiator er påbudt. 

7. Seter 
Førersetet må ha original innfesting eller være fastskrudd til bilens gulv med min. fire gjennomgående bolter med mutter (min. diameter 8 mm bolter). Fester med plateskruer eller andre innfestinger er forbudt. Stol beregnet for konkurransekjøring anbefales. 

7.1Belter 
Minimum trepunkts belte godkjent i henhold til vegtrafikkloven, i tillegg er armstraps påbudt i åpne biler. 

8. Elektrisk 8.1 Batteri 
Batterier skal ha original innfesting eller være festet med min. 2 stk. 10 mm bolter og ramme/brakett. 

8.2 Tenningsbryter 
Alle biler skal være utstyrt med tenningsstrømbryter som skal nåes av føreren fra fastspent plass i stolen. 

9. Ballast 
Ballast må være festet i bagasjerom med bolter og muttere. 
Løse gjenstander som reservehjul, jekk, bukker etc. skal være fjernet før start. 

10. Drivstoff 
Bensin, E85, elektrisk og diesel er tillatt. 

10.1 Nitro Oxide/ lystgass 
Ikke tillatt. 

11. Veltebøyler (roll bar) 
Alle cabrioleter eller andre biler uten originalmontert tak, skal ha minimum veltebøyle uansett ET. Generelt for alle typer bøyler er at hovedbøylen skal ligge innen 15 cm bak førerens hode. Hovedbøylen skal strekke seg minst 8 cm over førerens hjelm ved normal sittestilling og den skal være sikkert montert og godt oppstøttet. Der føreren risikerer å støte mot rørene skal rørene være beskyttet med polstring. Armer skal være festet så de ikke kan strekkes ut av bil.