Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Julehilsen fra Amcar

I et annerledes år har bilhobbyen som en arena for avkobling kanskje vært viktigere enn noen gang tidligere. Heldigvis har vi en hobby hvor vi fortsatt har kunnet skru i garasjen og nyte mil bak rattet i en vanskelig tid. Sosiale restriksjoner har derimot lagt begrensinger på treff og arrangementer som har rammet mange klubber hardt. 2020 har også bragt med seg en del lyspunkter som vi må trekke frem: Full seier til AMCAR – retten til å skru på egen bil opprettholdes, innføring av bilskilt i USA størrelse, stor reduksjon i engangsavgiften for nyere entusiast biler, Kulturvernmidler til rullende kulturmateriell, Instruksjonsbok til hobbybilen, Refuel Appen – en veiviser til etanolfri bensin, Fri veihjelp for AMCARs medlemmer, AMCAR og LMK forener krefter, Vårsjekk av entusiast-bilen hos Dekkmann. I tillegg til disse gladnyhetene har vi glede av å ønske; Historisk Racing Norge, Mercedes-Benz Car Club Norway, Capri Club Norge, Studebakerregisteret Norge, Lamborghini Klubb Norge, Norsk Triumph Klubb, Indre Nordmøre Veteranvognklubb, Opel Owners Club Norway, Motorkjeller’n Åfjord, Fyresdal Motorsportklubb, Lillehammer Veteranvognklubb, Citroën DS/ID Klubb Norge, Norsk MX-5/Miata Klubb, Norsk Land Cruiser Klubb Norge, Norsk XM Klubb, TR-Register Norway, Kills Bugs Fast og Bergen Mini Club velkommen som tilsluttede klubber i AMCAR


17. mai
Under en annerledes 17. mai feiring satte norsk bilhobby et stort særpreg på dagen. Over hele landet fikk bilentusiaster kjøre offentlige parader gjennom by og bygd, for å markere nasjonaldagen i mangel på ordinære 17. mai tog. Synet av flotte og pyntede entusiastbiler fikk behørig presse-dekning landet rundt og ble en fantastisk arena for å profilere norsk bilhobby positivt i samfunnet. Som hovedorganisasjon håper vi kjøretøyklubbene vil videreføre 17. mai paradene i årene som kommer. Vi anbefaler klubbene å tidlig ta kontakt med sine lokale 17. mai komiteer for å stille seg til disposisjon og gjerne vise til fjorårets suksess.

Rabatterte AMCAR-medlemskap via tilsluttede klubber.
I løpet av årets fire siste måneder har ca. 160 medlemmer meldt seg inn i AMCAR via en tilsluttet klubb, og dermed fått 300,- kroner i avslag på 1. års medlemskap i AMCAR. Samlet besparelse for disse klubbmedlemmene har pr. i dag passert 48.000,- kroner.


Momskompensasjon

AMCAR søkte i år Lotteri og Stiftelsestilsynet om momskompensasjon på vegne av 16 tilsluttede klubber, disse klubbene får nå utbetalt fra 3.481,- til 190.840,- kroner i momskompensasjon – via AMCAR. I så måte er vi litt triste over at 89 % av AMCARs tilsluttede klubber ikke har tatt seg bryet med å søke om momskompensasjon, til tross for at AMCAR har utstyrt klubbene med gode regnskap og søkemuligheter med bruk av StyreWeb. Slik AMCAR ser det har de tilsluttede klubbene som ikke søkte momskompensasjon gått glipp av 4,5 millioner kroner til fordeling!
Skulle det være behov for bistand i forbindelse med regnskapsførsel eller utfylling av søknadsskjema, ta kontakt med AMCAR!


AMCARs Sikringsfond

To av AMCARs tilsluttede klubber er innvilget økonomisk støtte fra AMCARs Sikringsfond, i tillegg til at fire søkere er oppfordret til å søke bistand fra det offentlige – via Lotteri og Stiftelsestilsynets Krisepakke 3.


Krisepakke 3

Da kun 43 % av avsatte midler fra Krisepakke 1 og 2 ble utdelt, har Lotteri og Stiftelsestilsynet åpnet opp for en siste søkemulighet via Krisepakke 3, som AMCAR oppfordrer klubbene til å søke midler fra! 
Formålet med ordningen er å kompensere inntektsbortfall fra arrangement eller annen spesifisert aktivitet, som følge av pålegg eller råd gitt av styresmaktene i forbindelse med covid-19-utbruddet
Krisepakke 3 gjelder for inntektsbortfall i perioden 12. mars til og med 31. desember 2020.
For å kunne søke om midler fra krisepakken må klubben være registrert i FrivillighetsregisteretSøknadsfristen er 15. januar 2021.
Informasjon fra Lotteri og Stiftelsestilsynet: https://lottstift.no/nb/krisepakke-3-for-frivilligheten/


StyreWeb
Som en del av klubbfordelene i AMCAR, tilbyr vi fri tilgang til StyreWeb Lokal, – som er ett sky basert medlemsregister og regnskapssystem, tilpasset våre kjøretøyklubber. I denne forbindelsen oppfor vi våre tilsluttede klubber til å starte regnskapsåret 2021 med bruk av StyreWeb – som også forenkler søknadsprosessen opp imot Momskompensasjon.
I tillegg til ovennevnte muligheter byr avtalen med StyreWeb på gratis nettsideløsninger, medlemsappen Gnist, sømløs innmelding, betaling og registrering i medlemsregister, med flere klubbtilpassede funksjoner

Nasjonal Motordag
Vi oppfordrer våre tilsluttede klubber til å støtte opp om Nasjonal Motordag 2. søndag i juni (13 juni 2021). For å få best mulig oppslutning om arrangementene er det viktig at alle arrangerer på samme dato, – i tillegg til å legge inn arrangementene på AMCARs treffkalender.

Vi ønsker våre tilsluttede klubber og deres medlemmer en riktig God Jul og de beste ønsker for Norsk kjøretøyhobby i 2021!

Med vennlig hilsen