Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Referat fra Årsmøte BACC 2020

Referat fra Årsmøte Bergen Amcar Club 3/3 2020

  • 29 medlemmer var til stede. Fra styret manglet Martine, Erling og Erik.
  • Sverre Lygre ble møteleder og Kristine Haugom referent.
  • Innkallingen ble godkjent selv om det hadde stått feil dato på den første innkallingen. Dette var blitt korrigert/informert om tidsnok.
  • Regnskapene til Bergen Amcar Club, Street Legal og Motorklubbene i Bergen ble gjennomgått. Alle var ryddige og ble godkjent uten anmerkninger. Kasserer Arve Austgulen og Revisor Arne Falck. Økonomien i klubben er god og det ble et lite overskudd også i fjor. Litt diskusjon og oppklaring i rollene mellom Bergen Street Legal Team og de tre klubbene. Prøve å skille inntektene under arrangementer ved å bruke flere/riktige Vipps nummre.
  • Vår kasserer gjennom nesten 30 år Arve Austgulen ble utpekt som Æresmedlem i klubben!
  • Årsberetning ble opplest og godkjent uten anmerkninger.
  • Roy Njåstad og Cato Gullacksen i valg komiteen la fram sin innstilling. Folk står jo ikke akkurat i kø…Men med litt lobbyvirksomhet rett før årsmøtet og litt benkeforslag ble det et fulltallig styre.  Klubben takker valgkomiteen for innsatsen.
  • Nytt styre: President Roar Tomassen.

                     Kasserer Arve Austgulen

                     Sekretær Ketil Lea

        Alf Osvoll, Sverre Lygre,Roy Njåstad og Svein Rasmussen konstituerer seg på første styremøte den 17/3.

Styret har konstituert seg pr mail og Svein Rasmussen takket ja til jobben som Vise president. Alf blir styre rep. Roy og Sverre fortsetter som vara.

 Klubben takker Martine Fredriksen, Øystein Johnsen og Erling Markeng for jobben de har gjort for klubben.

  Arne Martin Kvale har sagt ja til å være i valgkomiteen og Erik Juys vil bli spurt om å bli nummer to. Cato blir «dugnadsjef»

-Årmøtet formeldt slutt. Servering av Pizza etc før eventuelt sakene.

-Ingen innsendte saker

-Vi informerte om temakvelden det hadde vært hos Dekkmann. Og en del nytt fra Amcar ved Henning Kjensli. Bla Frognerparksaken og veihjelp.

– Jostein Knutsen informerte om Museet og framtiden der. Ser dystert ut, med mange krefter som vil nekte kjøring og parkering inne på området.  Vår klubb skal holde åpent på museet 26. Juli og 9. August.

-Vi gikk gjennom terminlisten.

-Vi prøver å kjøre til for eksempel flymuseet på Herdla etter Frokosten på Askøy 26. April.

-Vi besluttet å gjennomføre 1. Mai treffet også i år slik vi pleier.

– Vi kan få med biler i 17. Mai prosesjonen. Og biler inne og ute på Lagunene uken før Vårmønstringen.

-Informerte om West Coast Nationals treffet vi skal ha sammen med Amcar Askøy og i sammarbeid med Bergen Veteranvognklubb..

-Infor om «Sverreturen» som i år går til Tysnes.

-Vi informerte om USA turen vi planlegger til høsten. Nashville, Graceland, New Orleans etc.

-4 av cruisenightene skal foregå på Festplassen. (Mai, Juli, Aug og sept) Vi må finne ut hva vi vil gjøre de andre.Bare museet? Eller variere?