Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Årsmøte i Bergen Amcar Club

Arrangementet er slutt

Du er herved invitert til årsmøte i Bergen Amcar Club Tirsdag 6.Mars klokken 18.45.

Møtet vil foregå i kafeen til Bergen Tekniske Museum i Thor Møhlens gate 23.

Saksliste:
-Valg av møteleder og referent.
-Godkjenning av innkallingen.
-Fremlegging og godkjenning av regnskapet til BACC.

-Orientering om regnskapet til Street Legal og Motorklubbene i Bergen.

-Fremlegging av årsberetning.

-Valg: Hele styret er på valg i år for å komme ajour i henhold til vedtekter.

Årsmøte slutt.

Enkel servering.

-Info om sesongen 2018.

Det blir og litt info fra Motorklubbene i Bergen. (Vårmønstringen)

-Kort info om museet/lokalene våre.
-Kort info om Facebook sidene våre og om hjemmesidene våre.

Vi ønsker alle velkommen!

Sverre Lygre
President