Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Årsmøte i Bergen Amcar Club 2020 Tirs. 03. mars.

Arrangementet er slutt

Vi beklager feil dato i innkallingen. Det er som alltid første TIRSDAG i Mars vi har årsmøte.

Innkalling til årsmøte i Bergen Amcar Club 2020

Du er herved invitert til årsmøte i Bergen Amcar Club 3 mars klokken 18.45.
Møtet vil foregå i kafeen til Bergen Tekniske Museum i Thor Møhlens gate 23.

Saksliste:
– Valg av møteleder og referent
– Godkjenning av innkalling
– Framlegging og godkjenning av regnskapet til Bergen Amcar Club
– Orientering om regnskapet til Bergen Street Legal Team
– Orientering om regnskapet til Motorklubbane i Bergen
– Framlegging av årsberetning
– Valg: President, vise president, kasserer, sekretær og vara medlemmer er på valg.
Årsmøte slutt

Enkel servering.
– Info om sesongen 2020
– Info om Motorklubbane i Bergen
– Info om museet/lokalene våre.

Vi ønsker alle velkommen!
Martine Fredriksen
President