Medlemsavgift.

Medlemsavgiften er kroner 200,- i året.