Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

LMK Stafetten 2017- Et landsdekkende kultur arrangementLørdag 12 aug i Bergen

LMK Stafetten 2017 – Et landsdekkende kultur arrangement

De motorhistoriske kjøretøyklubbene ønsker i valgåret å sette fokus på forhold knyttet til rullende kulturarv.  Denne kulturaktiviteten er den eneste som er belastet med årlige avgifter, og nye regelverk knyttet anvendelse av kjøretøy generelt slår særlig negativt ut for denne gruppen av  kulturskatter.

Veterankjøretøy er en kulturskatt som blir tatt som en selvfølge av den delen av samfunnet som ikke er direkte involvert.

Tiden er inne for å skape almen forståelse for hvilken kulturskatt disse kjøretøyene representerer og derfor arrangeres en stafett for motorhistoriske kjøretøy den 9.-17.august 2017.

Arrangementet er iverksatt som et felles løft for alle som har interresse for historiske kjøretøy og er en dugnadsinnsats av flere av de motorhistoriske kjøretøyklubbene som er med i Landsforbundet LMK.

Starten av LMK Stafetten 2017 for Vestlandsetappen fra Bergen LØRDAG 12 AUG med oppmøte fra kl 09:00 på Festplassen.

Programmet er : Oppmøte kl.09-10, Utstilling og paroler kl.10-12, Start kl.12

‘Bergen Brandkorps Historielag’ vil delta og setter en ekstra spiss på programmet hvor starten går kl 12:00.

Der skal kjøres en runde gjennom sentrum før kjøretøyene kjører sydover E39 mot Haljem for å synliggjøre og markere oss i bybildet.

Vedlegger løypen gjennom sentrum samt den første invitasjonen som ble sendt ut til informasjon.

Jeg håper på og ser frem til et stort oppmøte på Festplassen for å markere den rullende kulturarven vi besitter og at dere er med å understøtter arbeidet videre med ‘På veg fra hobby til kultur på hjul’.

For mer informasjon henvises det til Facebooksiden ‘LMK-stafetten 2017’ eller til vår egen hjemmeside ‘www.bvkn.no’

Vennligst meld tilbake til undertegnede om klubben deres har planlagt aktivitet med å stille på Festplassen og omtrent hvor mange kjøretøy som kan forventes ut fra et planmessig forhold helst i løpet av søndag 6. august.

Har dere spørsmål ta kontakt snarest for videre avklaringer.

Med vennlig hilsen

Kjell Røen

for Bergen Veteranvogn Klubb

 

Bergen rundtur Start